جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
صدرا، پارسا، کسرا صالحی مقدم، متولد فروردین 1387، ساکن تهران عکس مربوط به دی ماه 1389میباشد
صدرا، پارسا، کسرا صالحی مقدم، متولد فروردین 1387، ساکن تهران عکس مربوط به اردیبهشت 1390 میباشد

ثبت نام در سایت و گروه دوقلو

  • ثبت مشخصات را در سه مرحله انجام دهید:
    1. مشخصات تماس را وارد نمایید
    2. مشخصات مشترک قل ها را وارد نمایید
    3. مشخصات فردی قل ها را وارد نمایید
1
پست الکترونیک:
تلفن همراه: ثبت یک شماره تلفن همراه الزامی میباشد
 
2
سال تولد:
نام خانوادگی قلها:
تعداد قل:
استان:
شهرستان:
3
نام جنسیت کد ملی 10 رقمی